Taiko Sushi - test 01

Address: 18 Hùng Vương, Hải Châu

3153994061

Opening hours

Closed

Rice

Fry Fish

Sort description about his food here

Price: $24.00+

Giá bán: $24.00

Fry Rice

Price: $14.00+

Giá bán: $14.00

Vegetarian Burrito

Đậu đỏ và đậu đen xào ướp gia vị, cơm Mê-hi-cô

Price: $18.00+

Giá bán: $18.00

Texas

Gà nướng BBQ, dứa tươi, hành tây nướng, pho-mat Mozzarella rưới nước xốt BBQ

Price: $25.00+

Giá bán: $25.00

American Breakfast

Cafe hoặc trà, bánh pancake với bơ và siro, khoai tây xào hành tây

Price: $72.00+

Giá bán: $72.00

Test Performation 0

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 1

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 2

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 3

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 4

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 5

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 6

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 7

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 8

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 9

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 10

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 11

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 12

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 13

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 14

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 15

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 16

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 17

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 18

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 19

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 20

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 21

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 22

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 23

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 24

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 25

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 26

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 27

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 28

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 29

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 30

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 31

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 32

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 33

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 34

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 35

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 36

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 37

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 38

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 39

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 40

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 41

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 42

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 43

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 44

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 45

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 46

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 47

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 48

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 49

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 50

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 51

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 52

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 53

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 54

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 55

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 56

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 57

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 58

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 59

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 60

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 61

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 62

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 63

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 64

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 65

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 66

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 67

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 68

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 69

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 70

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 71

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 72

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 73

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 74

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 75

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 76

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 77

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 78

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 79

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 80

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 81

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 82

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 83

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 84

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 85

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 86

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 87

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 88

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 89

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 90

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 91

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 92

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 93

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 94

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 95

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 96

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 97

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 98

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 99

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 1

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 2

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 3

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 4

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 5

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 6

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 7

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 8

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 9

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 10

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 11

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 12

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 13

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 14

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 15

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 16

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 17

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 18

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00

Test Performation 19

Test

Price: $20.00+

Giá bán: $20.00